Sunday, January 15, 2012

Dhoondo Ge Agar Mulkon Mulkon Milne Ke Nahin Nayaab Hain Hum Tabeer Hai Jiski Hasrat-0-Gham Aye Humnafaso Woh Khwaab Hain Hum Aye Dard Bata Kuch Tu H