Tuesday, December 20, 2011

Muhabbat Jeet hoti hai Magar ye haar jati hai