Saturday, December 31, 2011

Shararat....!!!

Husn Har baAr Shararat main pehal karta hai...,,
BaAt barhti hai toh phir Ishq ke sar hoti hai....,,,